Mazsalaca, [193-],
Mazsalacas pilsēta
Skats no baznīcas uz Mazsalacu, [193-],
Mazsalacas pilsēta
Rīga. Panorāma, [193-?],
Rīga
Rīgas panorāma, [193-?],
Rīga
Skats uz Pārgauju Valmierā, 1953-06,
Valmiera
Rēzekne, [197-],
Rēzekne
Saldus, [197-],
Saldus pilsēta
Balvi. Bērzpils iela, [197-],
Balvu pilsēta
Dobele, [197-],
Dobeles pilsēta
Krāslava, [197-],
Krāslavas pilsēta
Kandava, [197-],
Kandavas pilsēta
Talsi, [197-],
Talsu pilsēta
Talsi, [196-],
Talsu pilsēta
Sabile, [196-],
Sabiles pilsēta
Sabile, [197-],
Sabiles pilsēta