Krāslava. Parks, [192-],
Krāslavas pilsēta
Liepājas pilsētas parks, [193-],
Liepāja
Rīga ziemā, [193-],
Rīga
Alūksnes muiža, [190-?],
Alūksnes pilsēta
Parks pie Jaunjelgavas pilsētas domes, 2001,
Jaunjelgavas pilsēta