Cēsu Valsts ģimnāzija, [193-?],
Cēsu pilsēta
Cēsu vidusskola, 1960,
Cēsu pilsēta
Cēsu vidusskola, 1970,
Cēsu pilsēta