Skrundas pienotava, [193-],
Skrundas pilsēta
Skrunda. Pirmā fotosalona ēka, [192-],
Skrundas pilsēta
Skrunda. Raiņa iela, [193-],
Skrundas pilsēta
Skrunda. Saldus iela, [192-],
Skrundas pilsēta
Skrundas vidusskola, 1969,
Skrundas pilsēta
Skrunda, [192-],
Skrundas pilsēta
Skrunda. Dzelzceļa tilta būvniecība, [192-],
Skrundas pilsēta
Skrunda. Dzelzceļa tilta būvniecība, [192-],
Skrundas pilsēta
Skrunda. Tilta būvniecība, [192-],
Skrundas pilsēta
Skrunda. Tirgus laukums, [192-],
Skrundas pilsēta
Skrunda. Ugunsdzēju depo, [193-],
Skrundas pilsēta
Skrundas pils 1661. gadā, 1931,
Skrundas pilsēta
Ledus sastrēgums Ventā pie Skrundas tilta, [192-?],
Skrundas pilsēta
Skrunda. Nīkrāces deju kolektīvs, 1953,
Skrundas pilsēta
Skrunda. Nīkrāces deju kolektīvs, 1953,
Skrundas pilsēta
Skrunda. Nīkrāces deju kolektīvs, 1953,
Skrundas pilsēta
Ilona Beijere, 1953,
Skrundas pilsēta