Brāļu kapi Svitenes parkā, [195-?],
Svitenes pagasts