Teņa Lūkina un kasiera Brožas bēres, 1917,
Burtnieku pagasts
Teņa Lūkina bēres, 1917,
Burtnieku pagasts
Bēru gājiens, [19--],
Rīga
Neatpazītu cilvēku grupas portrets bērēs, [19--],
Jaunpiebalgas pagasts
Antona Dulpes bēres, 1934-09,
Dzērbenes pagasts
Antona Dulpes bēres, 1934-09,
Dzērbenes pagasts
Antona Dulpes bēres, 1934-09,
Dzērbenes pagasts
Bēru gājiens, [193-]