Kūts celtniecība Liepupē, 1928,
Liepupes pagasts
Četrgadīgā skola Jaunpiebalgā pie Abrupes, [19--],
Jaunpiebalgas pagasts
Saldus. Saldus un Cieceres pagastu nams, [193-?],
Saldus pilsēta
Sēlpils pilskalna pazemes eja, 1961,
Sēlpils pagasts
Sēlpils pilskalna pazemes eja, 1961,
Sēlpils pagasts
Vidusdakteru māja, [196-?],
Pļaviņu novads
Mores pamatskolas skolēni, [193-?],
Mores pagasts
Aizkraukles pilsdrupas, [192-],
Aizkraukles pagasts
Voldis, [19--]