Rugāju pagasts. Ēka, [193-?],
Rugāju pagasts
Gulbene, [193-?],
Gulbenes pilsēta
Gulbene, [192-],
Gulbenes pilsēta
Smiltene, [191-],
Smiltenes pilsēta
Lauku mājas Kazdangas pagastā, [193-],
Kazdangas pagasts
Meža diena Priekulē, 1936,
Priekules pagasts
Priekule. "Garožu" mājas, [193-],
Priekules pagasts
Smiltene, [1925?],
Smiltenes pilsēta
Smiltene. Vidus ezers, [192-?],
Smiltenes pilsēta
Bunkas pagasta Sīmaņu mājas, [192-],
Bunkas pagasts
Valka, 1909,
Valkas pilsēta
Gulbene, [193-?],
Gulbenes pilsēta
Smiltene, [192-],
Smiltenes pilsēta
Smiltene, [193-?],
Smiltenes pilsēta
Smiltene, 1910,
Smiltenes pilsēta
Smiltene, [191-],
Smiltenes pilsēta