Brocēnu cementa fabrika, 1939,
Brocēnu pilsēta
Brocēnu cementa fabrikas komplekss, [196-],
Brocēnu pilsēta
Brocēnu cementa fabrikas komplekss, 1971,
Brocēnu pilsēta
Brocēnu cementa fabrikas komplekss, 1992,
Brocēnu pilsēta
Brocēnu cementa fabrika, 1942,
Brocēnu novads