Kuiķuļu klints , [193-],
Salacgrīvas pagasts
Tilts pār Salacu Pie Vecsalacas, 2004,
Salacgrīvas pagasts
Kuiķule. Lauku mājas, [193-],
Salacgrīvas pagasts
Lāņu muiža, [193-],
Salacgrīvas pagasts
Kokmateriālu pludināšana Salacas grīvā, [1922?],
Salacgrīvas pagasts
Kokmateriālu pludināšana Salacas grīvā, [192-],
Salacgrīvas pagasts
Salacas grīva. Kokmateriālu pludinātāji, [192-],
Salacgrīvas pagasts
Tilta būve pār Jaunupi, 1925,
Salacgrīvas novads
Salacgrīvas novads. Lauku mājas, [193-],
Salacgrīvas novads
Ausekļa pamatskolas skolēni un skolotāji, [193-?],
Salacgrīvas novads
Korģene. Atvadas no vecās skolas, 1997,
Salacgrīvas novads
Korģenes skolas skolēni un skolotāji , 1909,
Salacgrīvas novads
Korģenes skola, [192-],
Salacgrīvas novads
Korģenes skolas skolēni un skolotāji , 1945,
Salacgrīvas novads