Satiksmes kuģis. Kuldīga - Ventspils, [193-],
Kuldīgas pilsēta
Daugava pie Daugavpils, [193-],
Daugavpils
Rīga. Daugavas krasts, [190-],
Rīga