Latvijas armijas karavīrs, [193-],
Smiltenes pilsēta
Leģionārs, 1944-05,
Rīga
Leģionārs, [194-],
Jelgava
Leģionārs ar ģimeni, [194-],
Strenču pilsēta
Karavīrs, [194-],
Strenču pilsēta
Dainis Pēlmanis, 1959-11-01
Rēzekne. Leonīds Vasulis, [193-],
Rēzekne
7. Siguldas kājnieku pulka 13. gada svētki, 1932-06-20,
Alūksnes pilsēta