Jānis Vaivods armijā, [191-],
Lazdukalna pagasts
Karavīrs, [191-],
Lazdukalna pagasts
Liepāja. Parādes gājiens, [192-],
Liepāja
Karavīri, [193-]