Krustpils. Bēres , 1922,
Krustpils novads
Krustpils. Bēres, 1922,
Krustpils novads
Krustpils pagasts. Plūdi, 1931-04-25,
Krustpils pagasts
Dzelzceļnieki uz lokomotīves, [193-],
Krustpils novads