Mālpils Labdarības biedrība, 1905,
Mālpils novads
Riņģu brāļu draudzes nams, 2010,
Blomes pagasts
Riņģu brāļu draudzes nams, 2010,
Blomes pagasts
Riņģu brāļu draudzes nams, 2010,
Blomes pagasts
Jelgava. Fotokolāža, [189-?],
Jelgava
Pampāļu patērētāju biedrības nams, 1944,
Pampāļu pagasts
Pampāļu patērētāju kooperatīva nams, [192-],
Pampāļu pagasts
Vecpiebalgas labdarības biedrības nams , 2010,
Vecpiebalgas pagasts