Latvijas - PSRS robeža Zilupē, [193-],
Zilupes novads
Robežsargi, [193-],
Ludzas novads