Lokstiņas upes ieteka Daugavā, [195-],
Klintaines pagasts
Daugavas krasts, [195-],
Pļaviņu pilsēta
Lokstiņas upes ieteka Daugavā, [196-],
Klintaines pagasts
Lokstiņas klints, [193-],
Pļaviņu novads