Ķemeru stacija, [192-],
Jūrmala
Ķemeru luterāņu baznīca, [193-],
Jūrmala
Ķemeri. Fotokolāža, [193-],
Jūrmala
Ķemeru pilsētas pamatskola, [193-],
Jūrmala
Ķemeri. Ūdenstornis, [193-],
Jūrmala
Ķemeri. Parks, [193-],
Jūrmala
Ķemeri. Parks, [193-],
Jūrmala
Ķemeri. Parks, [193-],
Jūrmala
Ķemeri. Parks, [193-?],
Jūrmala
Ķemeri. Kūrparks, [189-],
Jūrmala
Ķemeru parks, [193-],
Jūrmala