Vīgantes estrāde pirms appludināšanas, 1965,
Jaunjelgavas novads
Teātra izrāde Vīgantes estrādē, [194-],
Jaunjelgavas novads
Dziesmusvētki Vīgantes estrādē, 1961,
Jaunjelgavas novads
Zvejnieku svētki Salacgrīvā, 1967,
Salacgrīvas pilsēta
Zvejnieku svētki Salacgrīvā, 1967,
Salacgrīvas pilsēta
Zvejnieku svētki Salacgrīvā, 1967,
Salacgrīvas pilsēta
Zvejnieku svētki Salacgrīvā, 1967,
Salacgrīvas pilsēta
Zvejnieku svētki Salacgrīvā, 1967,
Salacgrīvas pilsēta