Ropažu novada domes ēka, 2010,
Ropažu novads
Ropažu luterāņu baznīca, 2010,
Ropažu novads
Ropažu luterāņu baznīca, 2010,
Ropažu novads
Ropažu luterāņu baznīca, 2010,
Ropažu novads
Ropažu viduslaiku pilsdrupas, 2010,
Ropažu novads
Ropažu viduslaiku pilsdrupas, 2010,
Ropažu novads
Zaķumuižas pārvaldnieka māja, 2010,
Ropažu novads
Zaķumuižas pārvaldnieka māja, 2010,
Ropažu novads
Ropaži. Dzīvojamā māja, 1940,
Ropažu novads
Ropaži. Ģimenes kopbilde, 1938,
Ropažu novads
Lielās Juglas tilts Ropažos, [194-],
Ropažu novads
Ropaži. Ceļš uz ezeru, 1970,
Ropažu novads
Ropažu pagasta pamatskola, [193-],
Ropažu novads
Ropaži. Ziemas ainava, [193-],
Ropažu novads
Jauna ģimene "Vāverliepās", 1959,
Ropažu novads
Georga Puriņa bēres Ropažu kapos, 1930-07-31,
Ropažu novads
Georga Puriņa bēres Ropažu kapos, 1930-07-31,
Ropažu novads
Georga Puriņa bēres Ropažu kapos, 1930-07-31,
Ropažu novads