Ganības, [19--]
Nīkrāces pagasts. Aitas ganībās, [197-],
Nīkrāces pagasts
Nīkrāces pagasts. Aitas ganībās, [197-],
Nīkrāces pagasts
Ainava pie Svētes ezera, [198-],
Zebrenes pagasts
Nīkrāces pagasts. Mājas "Krūmi", [195-],
Nīkrāces pagasts
Bernes ganu suns, 1999,
Zosēnu pagasts
Rumulas, 2000-05,
Zosēnu pagasts
Neatpazīta sieviete ar govi, [19--],
Nīkrāces pagasts
Lauku idille, [194-]
Ganībās, [193-]
Novakars, [193-]