Brenča Biruta, Laimoņa māsa, 1945-08-26,
Jaunpiebalgas pagasts
Austra, 1929,
Jaunpiebalgas pagasts
Atpūtas brīdī Jaunpiebalgas krogā , 1931,
Jaunpiebalgas novads
Neatpazīta jaunā pāra kāzu salonportrets, 1942,
Jaunpiebalgas pagasts
Erna no Piebalgas, 1941-03-14,
Jaunpiebalgas novads,Vecpiebalgas novads