Mazsalaca. Valtenberģu muižas pils, [193-],
Mazsalacas pilsēta
Mazsalaca. Valtenberģu muižas pils, [193-?],
Mazsalacas pilsēta
Mazsalacas valsts ģimnāzija, [19--],
Mazsalacas pilsēta
Sveiciens no Mazsalacas, [193-],
Mazsalacas pilsēta
Mazsalaca. Skats pāri upei uz ģimnāziju, [193-],
Mazsalacas pilsēta