Pampāļu patērētāju biedrība, [193-],
Pampāļu pagasts
"Induļi", Vecais kantoris, [193-?],
Svitenes pagasts
Skats no ezera uz Svitenes centra pusi, [197-?],
Svitenes pagasts
Svitene. Pussabrucis koka tilts, [199-?],
Svitenes pagasts
Skats no ezera uz Svitenes centra pusi, [198-?],
Svitenes pagasts
Bernāti, zemnieku saimniecība, [1936?],
Nīcas pagasts