Elza Slaidiņa ar draudzeni, [193-?],
Drustu pagasts
Elza Malune (?), [193-?]
Iespējams, Alvīna Slavens, [193-?],
Jaunpiebalgas novads
Karlīna Lāce, dzimusi Ķego, [193-],
Drustu pagasts