Cēsis. Nams Lielā Līvu ielā 4, 1977,
Cēsu pilsēta
Iecavas muižas staļļa durvis, 1984,
Iecavas novads
Brīdagas luterāņu baznīca. Durvis, 1984,
Viļķenes pagasts
Ēveles luterāņu baznīca,
Ēveles pagasts
Durvis Kaucmindes muižas pilī, 2009,
Rundāles pagasts
Grenstāles muiža. Vējtveris, 1995,
Ceraukstes pagasts
Grenstāles muiža. Durvis, 2003,
Ceraukstes pagasts