Vecrīga. Trokšņu iela, [192-],
Rīga
Lizbete, Jāņa Brakša seniora māsa, [19--],
Jaunpiebalgas pagasts
Ekskursija uz Raunu, 1929,
Raunas pagasts
Neatpazītu cilvēku grupas portrets kāzās, [19--],
Vecpiebalgas novads
Lauku māju saime pagalmā, [19--],
Burtnieku pagasts