Neatpazīti Līgo svētku svinētāji, [193-?],
Vaidavas pagasts
Baltiņu ģimene, [1912?],
Rīga
Smaida Baltiņa, [1913?],
Rīga
Rīga. Ķeizardārzs, [1900?],
Rīga
Rīga. Ķeizardārzs, [19--?],
Rīga
Rīga. Strēlnieku dārzs, 1937-05-11,
Rīga
Alfrēds Goba radu pulkā Dignājā, [193-],
Dignājas pagasts
Māte ar bērniem, [191-?],
Rīga