Jaunsvirlaukas pagasts. Mājas "Krastiņi", 2008,
Jaunsvirlaukas pagasts
Jaunsvirlaukas pagasts. Mājas "Krastiņi", 2009-05-03,
Jaunsvirlaukas pagasts
Jaunsvirlaukas pagasts. Mājas "Krastiņi", 2009-06-22,
Jaunsvirlaukas pagasts
Jaunsvirlaukas pagasts. Ainava pie mājām "Krastiņi", 2009-06-22,
Jaunsvirlaukas pagasts
Jaunsvirlaukas pagasts. Mājas "Krastiņi", 2010-01,
Jaunsvirlaukas pagasts
Jaunsvirlaukas pagasts. Mājas "Krastiņi" aleja, 2010-01,
Jaunsvirlaukas pagasts
Jaunsvirlaukas pagasts. Ainava pie mājām "Krastiņi", 2010-06-23,
Jaunsvirlaukas pagasts
Jaunsvirlaukas pagasts. Mājas "Krastiņi", 2014-07,
Jaunsvirlaukas pagasts
Jaunsvirlaukas pagasts. Mājas "Krastiņi", 2014-08,
Jaunsvirlaukas pagasts
Jaunsvirlaukas pagasts. Svitene, 2008-05-04,
Jaunsvirlaukas pagasts