Kāzas Latgalē Balvu pusē, 1963,
Balvu pagasts
Muzikanti Alberts un Jānis Lībiņi, [196-],
Andrupenes pagasts
Šķaune. Skolotāja Anna Lībiņa, [196-],
Šķaunes pagasts
Rīga. Mazā Pils iela, [19--],
Rīga