Zeltiņu luterāņu baznīca, 1980,
Zeltiņu pagasts
Brukna. Bijušās muižas centrs, 1984,
Dāviņu pagasts