Svitene. Dabas skats uz dārzu, [195-?],
Svitenes pagasts
Koka tilts pār Virsītes upi, [196-?],
Svitenes pagasts
Mājas "Ražas" pie ceļa uz Bērsteli, [195-?],
Svitenes pagasts
Ceļš caur parku un ābeļdārzu uz skolu, [193-?],
Svitenes pagasts
Skats uz skolas kūti un māju "Kamenes", [197-?],
Svitenes pagasts
Svitenes skola, pasta ēka, [197-?],
Svitenes pagasts
Svitenes vidusskola, [195-?],
Svitenes pagasts
Svitenes vidusskola, [195-?],
Svitenes pagasts
Svitenes pagasts. Mājas "Puļķi", [193-?],
Svitenes pagasts
Baumgartena māja, [195-?],
Svitenes pagasts
Ziemas skats Svitenes parkā, [193-?],
Svitenes pagasts
Pie Svitenes kluba uz fotosesiju. "Ainas"., [195-?],
Svitenes pagasts
Jautrs kritiens Gaiziņa kalnā, [193-],
Bērzaunes pagasts