Cesvaine. Ķinderu kapsēta, 1937,
Cesvaines pagasts
Riņķa krusts Kazdangā, 1985,
Kazdangas pagasts
Kapa piemineklis Sunākstes kapos, 1939-08,
Sunākstes pagasts
Kapa piemineklis Kurmenes kapos, 1939-08,
Kurmenes pagasts
Jumpravmuižas parks. Marmora sarkofāgs, [19--?],
Mežotnes pagasts