Pastaiga pēc negaisa Madonas novadā, 1924,
Lazdonas pagasts
Elgas Liepiņas portrets, [194-],
Lazdonas pagasts
Harija Liepiņa portrets, [194-],
Lazdonas pagasts
Madonas novada ļaudis, 1930,
Lazdonas pagasts
Madonas novada ļaudis, 1930,
Lazdonas pagasts