Rugāju pagasts. Ēka, [193-?],
Rugāju pagasts
Ezeres pagasta ārsta nams, [193-],
Ezeres pagasts
Lauku mājas Kazdangā, [193-],
Kazdangas pagasts
"Zīparu" mājas pie Cēsīm, 1934,
Cēsu novads
Stende. Ēka Renču ielā 2, [193-],
Stendes pilsēta
Kraukļu pagasts. Lauku mājas, 1934-1935,
Cesvaines pagasts
Strenči no augsta skatupunkta, [192-?],
Strenču pilsēta
Blankenfeldes muiža. Žogs, 2006,
Vilces pagasts
Ādažu novads. Bērni pastaigājas, [193-?],
Ādažu novads
Elejas muižas parka mūra žogs, 2008,
Elejas pagasts
Limbažu pilsētas parks, [192-],
Limbažu pilsēta
Zemītes pagasts. "Spiņņu" mājas, [19--?],
Zemītes pagasts
Madlienas pagasts. Lauku mājas, [193-?],
Madlienas pagasts