Rugāju pagasts. Ēka, [193-?],
Rugāju pagasts
Ezeres pagasta ārsta nams, [193-],
Ezeres pagasts
Lauku mājas Kazdangas pagastā, [193-],
Kazdangas pagasts
Smiltene. Daugavas iela, [191-?],
Smiltenes pilsēta
Knopa papīrfabrika, 1910-30-1,
Rīga
Durbes pagastmāja, [193-],
Durbes pagasts
"Zīparu" mājas pie Cēsīm, 1934,
Cēsu novads
Stende. Ēka Renču ielā 2, [193-],
Stendes pilsēta
Kuldīgā. Dzīvojamās ēkas dārzā, [193-?],
Kuldīgas pilsēta
Kraukļu pagasts. Lauku mājas, 1934-1935,
Cesvaines pagasts
Mālpils muižas pils, 2009,
Mālpils novads
Strenči no augsta skatupunkta, [192-?],
Strenču pilsēta
Līvbērze. Ceļš uz Upes muižu, 1916,
Līvbērzes pagasts