Alvīne Sērmolīte un Dzidra Ārniece, [195-],
Nīgrandes pagasts
Daugmales pagasts. Mājas "Liepas", 1955-10-02,
Daugmales pagasts
Sproģu ģimene, [195-],
Jelgava
Anele Ļoļāne ar dēlu Vladislavu, [197-],
Andrupenes pagasts
Cēsis. Ķiršu iela, [195-],
Cēsu pilsēta
Cēsis. Ķiršu iela, [195-],
Cēsu pilsēta
Saldus pagasts. Druva, [197-],
Saldus pagasts
Embūtes pagasts. Mājas "Tulči", 1952,
Embūtes pagasts
Nīkrāces pagasts. Mājas "Krūmi", 1958,
Nīkrāces pagasts