Viļaka. Tagadējā Liepnas iela, [193-],
Viļakas pilsēta