Ēveles koris, 1926-02-20,
Rīga
Dziesmu svētki Bauskas pilskalnā, [1964?],
Bauskas pilsēta