A.Sakšs iesvētību dienā, 1930,
Jaunjelgavas pilsēta
Rozes grāmatu stends, [193-],
Rīga
Neatpazītu vīriešu dubultportrets, [19--],
Cēsu pilsēta