Tilžas katoļu baznīca, [193-?],
Tilžas pagasts
Tilžas katoļu baznīca, [193-?],
Tilžas pagasts
Ludza, [193-?],
Ludzas pilsēta
Skaistkalnes Romas katoļu baznīca, 1937,
Skaistkalnes pagasts
Skaistkalne, [193-],
Skaistkalnes pagasts
Raunas katoļu baznīca, 2010,
Raunas pagasts
Talsu katoļu baznīca, 2010,
Talsu pilsēta
Talsu katoļu baznīca, 2010,
Talsu pilsēta
Cēsu katoļu baznīca, 2010,
Cēsu pilsēta
Cēsu katoļu bazīca, 2010,
Cēsu pilsēta
Cēsu katoļu baznīca, 2010,
Cēsu pilsēta
Cēsu katoļu baznīca, 2010,
Cēsu pilsēta