Liezēre. Ilga un Velta Birnsones, [193-],
Liezēres pagasts