Iecavas vidusskolas 11. klase, 1959-10,
Iecavas novads
Iecavas vidusskolas 11. klase, 1960,
Iecavas novads
Iecavas vidusskolas 11. klase, 1960,
Iecavas novads