Kārķi. Mājas "Velzemnieki", [1980?],
Kārķu pagasts
Nīkrāces pagasts. Mājas "Ceplenieki", [194-],
Nīkrāces pagasts
Nīkrāces pagasts. Mājas "Ceplenieki", [195-],
Nīkrāces pagasts
Nīkrāces pagasts. Mājas "Krūmi", 2012,
Nīkrāces pagasts
Nīkrāces pagasts. Mājas "Krūmi", 2012,
Nīkrāces pagasts
Jaunsvirlaukas pagasts. Mājas "Krastiņi", 1942,
Jaunsvirlaukas pagasts
Jaunsvirlaukas pagasts. Mārtiņš Kalnietis, 1987,
Jaunsvirlaukas pagasts
Jaunsvirlaukas pagasts. Mājas "Krastiņi", 2007-07-23,
Jaunsvirlaukas pagasts
Jaunsvirlaukas pagasts. Mājas "Krastiņi", 2008-05-04,
Jaunsvirlaukas pagasts
Jaunsvirlaukas pagasts. Mājas "Krastiņi", 2008,
Jaunsvirlaukas pagasts
Jaunsvirlaukas pagasts. Mājas "Krastiņi", 2009-05-03,
Jaunsvirlaukas pagasts
Jaunsvirlaukas pagasts. Mājas "Krastiņi", 2009-06-22,
Jaunsvirlaukas pagasts
Jaunsvirlaukas pagasts. Mājas "Krastiņi", 2010-01,
Jaunsvirlaukas pagasts
Jaunsvirlaukas pagasts. Mājas "Krastiņi", 2014-07,
Jaunsvirlaukas pagasts