Riebiņi. Ebreju lūgšanu nams, [19--],
Riebiņu pagasts
Riebiņu novads. Ziemassvētki, [193-],
Riebiņu novads
Jaunieši ar zirgiem, [19--],
Riebiņu novads
Māsas Bečas, [192-],
Riebiņu novads
Svinības Vidsmuižā, [193-],
Riebiņu novads