Zūru muiža, 2010-07-18,
Vārves pagasts
Zūru muiža, 2010-07-18,
Vārves pagasts
Zūru muiža, 2010-07-18,
Vārves pagasts
Zūru muiža. Lopu kūts, 2010-07-18,
Vārves pagasts
Zūru muiža, 1954,
Vārves pagasts
Zūru muiža, 1968,
Vārves pagasts