Slēpotāji, 1979-02-03,
Kuldīgas pilsēta
Burāšanas sacensības Jelgavā, 1980-07-15,
Jelgava
Pie starta soļošanas sacensībās, 1931-06-14,
Valkas pilsēta
Volejbols, [19--],
Ābeļu pagasts
Motokrosa sacīkstes Šmerlī, 1957-07-21,
Rīga