Grupas portrets, [19--]
Nīkrāces pagasts. Lidija Mellenberga, [192-],
Nīkrāces pagasts
Nīgrandes pagasts. Otīlija Mellenberga, [192-],
Nīgrandes pagasts
Nīgrandes pagasts. Otīlija Mellenberga, [193-],
Nīgrandes pagasts
Nīkrāces pagasts. Rita Gūtmane, 1957-1958,
Nīkrāces pagasts
Ludza. Svētku balle, 1925-03-21,
Ludzas pilsēta
Marija Hāna, [190-?],
Rīga
Neatpazītu meiteņu dubultportrets, [193-],
Strenču pilsēta