Lūcija Garūta, 1928-05-03,
Rīga
Jaunieši Kupravā, [193-?],
Kupravas pagasts