Viļakas Romas katoļu baznīca, grupa, 1940,
Viļakas pilsēta
Lidotāji un bērni pie Turaidas pils, 1981,
Siguldas pagasts